Aksion – Shkolla e futbollit

Aksion – Shkolla e futbollit

Posted by Bedri Asllani, With 0 Comments, Category: Lajme1, Njoftime,

Shkolla e futbollit

Me fillim e pranverës, fëmijët fillojnë edhe aktivitetet e ndryshme sportive. Siq edhe jeni të informuar klubi i futbollit Studenti eshte riaktivizuar dhe mbanë aktivitete të rregullta sportive.

Kryesia e shoqatës, pas konsultave me trajnerët ka vendosur të hap një aksion që t'i ndihmojë klubit tonë për blerjen e paisjeve të ndryshme sportive dhe ka vendosur të mbledhim një shumë prej 1200.-

Kryesia ju faleminderon paraprakisht të gjithëve dhe kërkon edhe ndihmën tuaj.

Aksionin, siq është edhe traditë, fillimisht e mbështet kryesia e shoqatës.

Ismeti Avdyli100.-
Musa Halili100.-
Qëndresa Sadriu50.-
Ruhan Foniqi50.-
Bekim Haliti50.-
Sevdail Xhelili50.-
Avni Kastrati 50.-

Për përfundimin e këtij projektu duhen edhe 700.-

Imran Asllani 50.-
Refik Haliti 50.-
Shaban Kastrati 50.-
Ermelinda Asllani 10.-
Agron Zahiri 50.-
Enver Foniqi 50.-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.