31.01.2021Ndalesat Postare 30.00
31.01.2021Ndalesat Postare 5.00
31.01.2021Ndalesat Postare 2.00
28.02.2021Ndalesat Postare 5.00
28.02.2021Ndalesat Postare 6.80
31.03.2021Ndalesat Postare 5.00
31.03.2021Ndalesat Postare 97.00
30.04.2021Ndalesat Postare 5.00
30.04.2021Ndalesat Postare 56.30
31.05.2021Ndalesat Postare 5.00
31.05.2021Ndalesat Postare 8.40
30.06.2021Ndalesat Postare 5.00
30.06.2021Ndalesat Postare 2.00
31.07.2021Ndalesat Postare 5.00
31.07.2021Ndalesat Postare 4.00
31.08.2021Ndalesat Postare 5.00
31.08.2021Ndalesat Postare 2.00
30.09.2021Ndalesat Postare 5.00
31.10.2021Ndalesat Postare 5.00
30.11.2021Ndalesat Postare 5.00
30.11.2021Ndalesat Postare 2.00
31.12.2021Ndalesat Postare 5.00

Administrata

20.01.2021Pulla Postare 105.00
21.01.2021Leter dhe fletpages 37.80
27.02.2021Ngjyrat 46.75
02.03.2021Pulle Postare 90.00
03.03.2021Fletpages dhe zarfe 22.10
19.03.2021Ngjyrat per drucker 54.95

Rrogat për Mirëmbajtjen e fshatit

21.01.2021Rroga 3 Mujore 900.00
21.01.2021Rroga 3 Mujore  510.00
20.04.2021Rroga 3 Mujore  900.00
20.04.2021Rroga 3 Mujore  510.00
19.08.2021Rroga 3 Mujore  900.00
19.08.2021Rroga 3 Mujore  510.00
29.11.2021Rroga 3 Mujore  900.00
29.11.2021Rroga 3 Mujore  510.00

Mirembajtje - të ndryshme

21.01.2021Mirmbajtje 200.00
07.03.2021Makina e barit dhe transporti500.00
25.03.2021Mirmbajtje 100.00
20.04.2021Mirmbajtje 300.00
20.04.2021Mirmbajtje (Per Lula) 169.19
20.04.2021Mirmbajtje (Gërshërët) 70.00
16.07.2021Mirmbajtje 300.00
19.08.2021Mirmbajtje 100.00
19.08.2021Mirmbajtje 100.00
30.11.2021Mirmbajtje 100.00

Dalje të veçanta

25.03.2021Per Dron250.00
13.05.2021Terheqje e pageses se gabuar apo dyfisht150.00
14.06.2021Terheqje e pageses se gabuar apo dyfisht150.00

Infrastrukturë e fshatit

16.06.2021PickUp blerja dogana transporti4000.00
25.05.2021Zhveshtorja2000.00
16.07.2021WC Publike2329.32
13.05.2021Rinovimi i villes617.60

Ndihmë familjeve skamnore

20.04.2021Ndihma per bajram 600.00
20.04.2021Ndihma per bajram 500.00

Ndihma për shërim

13.01.2021 700.00
15.02.2021 700.00
18.02.2021 700.00
25.03.2021 700.00
25.03.2021 700.00