Ndalesat administrative postare

31.01.2023Ndales administratrive 5.00
31.01.2023QR Rechnung 0.80
31.01.2023Pages ne shalter  1.20
02.02.2023Preis für Postfinance CARD 30.00
28.02.2023Preis für Kontoführung 5.00
31.03.2023Preis für Kontoführung 5.00
31.03.2023QR Rechnung 0.80
31.03.2023Pages ne shalter  1.20
31.03.2023QR Rechnung 0.04
30.04.2023Preis für Kontoführung 5.00
31.05.2023Preis für Kontoführung 5.00
31.05.2023QR Rechnung 15.20
31.05.2023Pages ne shalter  12.40
31.05.2023QR Rechnung 0.76
30.06.2023Preis für Kontoführung 5.00
30.06.2023QR Rechnung 4.00
30.06.2023QR Rechnung 0.20
31.07.2023Preis für Kontoführung 5.00
31.07.2023QR Rechnung 0.80
31.07.2023Pages ne shalter  1.20
31.07.2023QR Rechnung 0.04
31.08.2023Preis für Kontoführung 5.00
31.08.2023QR Rechnung 1.60
31.08.2023Pages ne shalter  2.80
31.08.2023QR Rechnung 0.08
30.09.2023Preis für Kontoführung 5.00
31.10.2023Preis für Kontoführung 5.00
30.11.2023Preis für Kontoführung 5.00
31.12.2023Preis für Kontoführung 5.00

Administrata

11.01.2023Webfaqja & Email 166.80
17.04.2023Letra për drucker 24.95
20.04.2023Ngjyr për drucker 49.95
25.04.2023Per mirmbate 200.00
25.04.2023Per Iftar 600.00
25.04.2023Dhurat per bajram 550.00
25.04.2023Zarfa për Antarësin me pullë postare 165.00
28.04.2023Maqina për kositjen e barit 960.00

Rrogat per mirembajtjen e fshatit

19.03.2023Rrogat (Afrim Kastrati)900.00
19.03.2023Rrogat (Isa Foniqi)660.00
06.06.2023Rrogat (Isa Foniqi)510.00
06.06.2023Rrogat (Afrim Kastrati)1800.00
12.07.2023Rroga (Isa Foniqi)150.00
21.10.2023Rrogat (Afrim Kastrati)1350.00
21.10.2023Rrogat (Isa Foniqi)660.00
27.11.2023Rrogat (Fitim Haliti dhe Besim Sopi)900.00
23.12.2023Rrogat (Isa Foniqi)660.00
24.12.2023Rroga (Fitim Haliti)440.00

Mirëmbajtje - të ndryshme

19.03.2023Mirëmbajtje të fshatit100.00
19.03.2023Sigurimi i veturës 340.00
06.06.2023Mirëmbajtje200.00
06.06.2023Shperblim per rezultatin e sakt te lojes se futbollit100.00
12.07.2023Per mirembajtje200.00
18.11.2023Per mirembajtje375.00
18.11.2023Per pjes te maqines se barit163.00

Dalje të ndryshme

04.04.2023Iftar167.00
06.06.2023Lule ne vorrimin e Njazi Zeqirovcit60.00
06.06.2023Per transport te maqinave40.00
12.07.2023Për FC Studentin400.00