31.01.2022Ndalesat Postare 5.00
31.01.2021Ndalesat Postare 2.00
02.02.22Ndalesat Postare 30.00
28.02.2022Ndalesat Postare 5.00
28.02.2022Ndalesat Postare 2.00
28.02.2022 Ndalesat Postare 20.80
28.02.202Ndalesat Postare 31.20
31.03.2022 Ndalesat Postare  5.00
31.03.2022 Ndalesat Postare  12.80
31.03.2022 Ndalesat Postare  19.20
30.04.2022 Ndalesat Postare  5.00
30.04.2022 Ndalesat Postare  4.00
30.04.2022 Ndalesat Postare  1.60
30.04.2022 Ndalesat Postare  2.40
31.05.2022Ndalesat Postare  5.00
31.05.2022 Ndalesat Postare  3.20
31.05.2022 Ndalesat Postare  4.80
30.06.2022Ndalesat Postare 5.00
37.07.2022Ndalesat Postare 5.00
31.08.2022Ndalesat Postare 5.00
30.09.2022Ndalesat Postare 5.00
31.10.2022Ndalesat Postare 5.00
30.11.2022Ndalesat Postare 5.00
30.11.2022 Ndalesat Postare 0.80
30.11.2022 Ndalesat Postare 1.20
31.12.2022Ndalesat Postare 5.00

Administrata

25.01.22Pulla Postare
Ngjyre
Fakture
 240.00
02.01.22Mirembajtja e websajtit 142.80
13.05.2022Per lula 200.00

Rrogat për Mirëmbajtjen e fshatit

19.02.2022Rroga 3 Mujore (ISA)  510.00
19.04.2022 Rroga 3 Mujore(ISA)  510.00
19.04.2022Rroga 3 Mujore (Afrim)  300.00
19.04.2022 Rroga 3 Mujore (Afrim)  900.00
18.07.2022 Rroga 3 Mujore (Afrim)  1350.00
18.07.2022 Rroga 3 Mujore (ISA)  660.00
28.11.2022 Rroga 3 Mujore ( Afrim )   1350.00
28.11.2022 Rroga 3 Mujore (ISA)  660.00

Mirembajtje - të ndryshme

19.02.2022Mirmbajtje 100.00
30.03.2022Mirmbajtje 200.00
24.06.2022Mirmbajtje  300.00
18.07.2022Mirmbajtje  200.00
03.11.2022Mirmbajtje  164.00
28.11.2022Mirmbajtje  200.00

Dalje të veçanta

13.05.2022Shetitje per burra524.69
13.05.2022Iftari shoqates931.60
24.06.2022Shetitje per gra600.00

Ndihmë familjeve skamnore

30.03.2022Esen Zeqirovci per bajram 250.00
19.04.2022Dhurata per Bajram 314.04

Ndihma për Studentin

24.06.2022 Per Fitore150.00
28.11.2022 Per veshmbathje(Kryesia e shoqates)350.00
17.12.2022 Per Fitore200.00
30.03.2022Fc Studenti - per Fitore 100.00