Ndalesat administative postare (CHF 286.25)

31.12.17 CHF    9.30  NAP Nr. D. 74/17

30.11.17 CHF    6.00  NAP Nr. D. 68/17

31.10.17 CHF    7.50  NAP Nr. D. 61/17

30.09.17 CHF    2.00  Giro International Nr. D. 55/17

30.09.17 CHF    3.85  NAP Nr. D. 54/17

31.08.17 CHF  12.20  NAP Nr. D. 42/17

31.07.17 CHF  16.40  NAP Nr. D. 41/17

30.06.17 CHF    4.50  NAP Nr. D. 37/17

30.04.17 CHF  10.50  NAP Nr. D. 10/17

31.03.17 CHF  45.60  NAP Nr. D. 8/17

28.02.17 CHF  93.40  NAP Nr. D. 6/17

31.01.17 CHF  15.00  NAP Nr. D. 4/17

31.01.17 CHF  60.00  Admin. Girollogaria Jan.-Dhj. 16 Nr. D. 3/17

 

Administrata (CHF 436.75)

05.12.17 CHF   25.50  30 Pulla postare B-Post Nr. D. 69/17

30.10.17 CHF 142.80  Homepage Webland AG Nr. D. 60/17

30.01.17 CHF     9.90  Një komplet zarfa të mëdhenjë* Nr. D. 2/17

28.01.17 CHF   18.00  Dhjetë Pulla postare për sponsor* Nr. D. 2/17

25.01.17 CHF     7.65  Njëmbdhjetë dërgesa ne Evropë dhe USA Nr. D. 2/17

23.01.17 CHF   28.50  Tridhjetë Zarfa C5 me dritare dhe B-Post Nr. D. 2/17

23.01.17 CHF   19.00  Njëzet Zarfa C5 me dritare dhe B-Post Nr. D. 2/17

23.01.17 CHF   95.00  Njëqind Zarfa C5 me dritare dhe B-Post Nr. D. 2/17

23.01.17 CHF   19.00  Njëzet Zarfa C5 me dritare dhe B-Post Nr. D. 2/17

23.01.17 CHF   23.90  Pesëqind Fletëpagesa të zbrazërta Nr. D. 2/17

20.01.17 CHF   47.50  Pesëdhjetë Zarfa C5 me dritare dhe B-Post Nr. D. 2/17

 

Teprica-Rezerva (CHF 11.10)

12.07.17 CHF 11.10  Avni Kastrati - Rezervë Nr. D. 43/17

 

Projekte për Arsim (CHF 200.00)

05.11.17 CHF 200.00  Udhëtimi për dy fëmijet Hajredin Zeçirovcit Nr. D. 62/17

 

Rrogat për mirëmbajtjen e fshatit (CHF 4090.00)

15.11.17 CHF 300.00  Agron Murseli Nëntor-Dhjetor Nr. D. 66/17

15.11.17 CHF 340.00  Isa Foniqi Nëntor-Dhjetor Nr. D. 65/17

28.09.17 CHF 900.00  Mirëmbajtësit Shtator-Tetor Nr. D. 56/17

05.07.17 CHF 300.00  Agron M. Korrik-Gusht Nr. D. 32/17

05.07.17 CHF 260.00  Valon B. Korrik-Gusht Nr. D. 31/17

05.07.17 CHF 340.00  Isa F. Korrik-Gusht Nr. D. 30/17

05.07.17 CHF    70.00  Bujar Zeqiri - e mbetur Qershor Nr. D. 28/17

15.06.17 CHF    50.00  Mbikçyrësi i punëtorve A.M. Qershor Nr. D. 24/17

15.06.17 CHF 200.00  Rroga për punëtor ditorë Nr. D. 25/17

15.06.17 CHF 170.00  Isa F. Qershor Nr. D. 23/17

23.05.17 CHF 170.00  Isa F. Maj Nr. D. 17/17

23.05.17 CHF 250.00  Bujar Zeqiri - Maj Nr. D. 16/17

03.05.17 CHF   60.00  Bujar Zeqiri - Prill Nr. D. 15/17

25.03.17 CHF 340.00  Isa F. Mars & Prill Nr. D. 7/17

16.02.17 CHF   10.00  Isa F. Shkurt - shtesë Nr. D. 1/17

10.02.17 CHF 160.00  Isa F. Shkurt Nr. D. 1/17

13.01.17 CHF 170.00  Isa F. Janar Nr. D. 1/17

 

Mirëmbajtje e fshatit - Hargjime të ndryshme (CHF 1858.70)

19.12.17 CHF 180.00  Dhuratë për puntorët e shoqatës Nr. D. 73/17

30.09.17 CHF   93.69  Për hargjime - Rezervë Nr. D. 47/17

19.09.17 CHF   58.12  Bateri për makinen pastruese Nr. D. 47/17

27.07.17 CHF   18.90  Qizme të shkurta Nr. D. 46/17

24.07.17 CHF   89.00  Qizme të gjata për në lum Nr. D. 53/17

20.07.17 CHF 281.40  Makina e barit dhe ule Nr. D. 45/17

20.07.17 CHF 112.56  Rezervë për mirëmbajtëje - Benzin, ule, etj. Nr.D. 44/17

11.07.17 CHF   99.90  Gërshej për mirëmbajtje - 2 lloj Nr. D. 40/17

10.07.17 CHF 162.30  Pjesë hargjuese për makinen e barit Nr. D. 38/17

05.07.17 CHF 112.07  Reperaturat e makinave të barit Nr. D. 35/17

05.07.17 CHF 112.07  Benzin dhe ule për makinat e barit Nr. D. 34/17

15.06.17 CHF 111.39  Benzin dhe ule për makinat e barit Nr. D. 26/17

06.06.17 CHF   55.51  Benzin dhe ule për makinat e barit Nr. D. 19/17

06.06.17 CHF 160.99  Rregullimi i makinës të barit Nr. D. 18/17

03.05.17 CHF 122.70  Benzin dhe ule për makinat e barit Nr. D. 14/17

03.05.17 CHF   34.30  Matrial h. & Inventar p. mirëmbajtje Nr. D. 13/17

03.05.17 CHF   37.00  Rregullimi i dy makinave të barit Nr. D. 12/17

03.05.17 CHF   16.80  Aksion vullnetar për pastrim Nr. D. 11/17

 

Java kulturore (CHF 661.91)

25.07.17 CHF 225.70  Shpërblimi i ekipit më Fairplay Nr. D. 48/17

05.07.17 CHF 100.00  Shpërblimi i nxënësëve Nr. D. 36/17

05.07.17 CHF 336.21  Turniri dhe Mbrëmje rinore Nr. D. 33/17

 

Dalje të veçanta (CHF 43.62)

16.02.17 CHF   43.62  Tufë Lule për Taip A. (anëtar i shoqatës) Nr. D. 5/17

 

Ndihmë familjeve skamnore (CHF 600.00)

19.12.17 CHF    300.00 Ndihma familjeve me nevojë Nr. D. 73/17

11.06.17 CHF    300.00 Ndihma familjeve me nevojë Nr. D. 22/17

 

Infrastrukturë e fshatit (CHF 2595.96)

08.12.17 CHF  119.70  Zingjirë për parkun në drejtim të Bukovikut (€100.-) Nr. D. 72/17

12.11.17 CHF  101.41  Harta te parku i vogël (€85.-) Nr. D. 67/17

12.11.17 CHF  170.00  Drita për parqet e fshatit Nr. D. 64/17

05.11.17 CHF  720.00  Parku në drejtim të fshatit Bukovik Nr. D. 63/17

05.10.17 CHF  293.50  Drita për parqet e fshatit Nr. D. 59/17

30.09.17 CHF  843.21  Banka nëpër fshat - 9 copa Nr. D. 58/17

20.07.17 CHF  112.56  Rregullimi dhe shtylla shtesa për flamuj Nr. D. 50/17

20.07.17 CHF  112.56  Mbjedhja e luleve Nr. D. 49/17

05.07.17 CHF   30.00  Mbjedhja e luleve Nr. D. 29/17

06.06.17 CHF     5.55  Mbjedhja e luleve Nr. D. 20/17

16.04.17 CHF   87.47  Rinovimi i bankave të Parkut Nr. D. 9/17

 

Aksione të ndryshme (CHF 6435.00)

08.12.17 CHF 1210.00 Aksioni për operim për S. Demiri Nr. D. 71/17

08.12.17 CHF 1275.00 Aksioni për shtëpinë për fam. N. Selmani Nr. D. 70/17

22.08.17 CHF 1000.00 Makina moderne - Rata e dytë Nr. D. 52/17

20.07.17 CHF 1500.00 Makina moderne - Rata e parë Nr. D. 51/17

10.07.17 CHF    400.00 Transporti për ne Kosovë Nr. D. 39/17

15.06.17 CHF      50.00 Iftarë publik, ndihma xhamive Nr. D. 27/17

10.06.17 CHF 1000.00 Iftarë publik, ndihma xhamive Nr. D. 21/17