Ndalesat administrative postare

Data e daljës - arsyja - për muajin - Shuma Fr

31.01.2016 Ndalesat administrative postare Janar 62.40
29.02.2016 Ndalesat administrative postare Shkurt 80.95
31.03.2016 Ndalesat administrative postare Mars 22.50
30.04.2016 Ndalesat administrative postare Prill 9.00
31.05.2016 Ndalesat administrative postare Maj 10.45
30.06.2016 Ndalesat administrative postare Qershor 8.65
31.07.2016 Ndalesat administrative postare Korrik 1.50
Ndalesat administrative postare Gusht 0.00
Ndalesat administrative postare Shtator 0.00
31.10.2016 Ndalesat administrative postare Tetor 1.50
Ndalesat administrative postare Nentor 0.00
Ndalesat administrative postare Dhjetor 0.00

Admistracioni

Data e daljës - arsyja  - Shuma Fr

05.01.2016 Dërgesa e 188 ftesave & fletëpagesave 183.80
06.06.2016 Zarfa dhe pulla 21.50
20.10.2016 Për webfaqen webland.ch 142.80

Invertar i fshatit

Data e daljës - Aksioni -  arsyja  - Shuma Fr

22.03.2016 Bujar Haziri Shporta të mbeturinave 836.70

 

Mirëmbajte e fshatit

Data e daljës - Aksioni -  arsyja  - Shuma Fr

22.02.2016 Amir Murati Jan-Mars 750.00
22.02.2016 Isa Foniqi Jan-Mars 470.00
22.03.2016 Isa Foniqi Prill 170.00
22.03.2016 Amir Murati Prill 250.00
11.04.2016 Altorfer AG Schlieren Pej & 2Takt ule 227.65
22.04.2016 Amir Murati Maj - Qershor 500.00
22.04.2016 Isa Foniqi Maj - Qershor 340.00
22.04.2016 Për Benzin për Mirëmbajtësin Amir Murati Prill 146.37
22.04.2016 Për Benzin për Mirëmbajtësin Amir Murati Prill 112.59
31.05.2016 Për pej të maqinës Maj 60.00
31.05.2016 Për sajllë të maqinës Maj 120.00

 

01.07.2016 Për riparimin e makinës së barit Korrik 166.23
16.07.2016 për material hargjues për Amirin Korrik 111.60
16.07.2016 për aksionin e pastrimit të varrezave Korrik 111.60
27.07.2016 Gërshër për mirëmbajtje të drujëve Korrik 56.85
27.07.2016 Rroga e Bujarit për 1 muaj e gjysë -  muaji Korrik & Qershor 350.00
27.07.2016 Isa Foniqi Korrik - Gusht 340.00
27.07.2016 Blerja  e një makine për bari 221.88
27.07.2016 për benzin për Mirëmbajtje 110.94
27.07.2016 Për Amirin - gjysë Rroge 125.00
29.07.2016 Për mirëbajtje pjesë dhe disa materiale hargjuese 210.40
08.09.2016 Rroga e Bujarit Gusht 250.00
08.09.2016 Isa Foniqi Shtator 170.00
08.09.2016 për Amirin për kohën e largimit 150.00
08.09.2016 blerja e drimër kositëse 111.65
08.09.2016 për benzin për mirëmbajtje 111.65
08.09.2016 Për riparimin e drimër kositëse - e vjetra 100.49
08.09.2016 Blerja  e një makine për bari - shtesë 22.33
08.10.2016 Isa Foniqi Tetor - Nentor 340.00
08.10.2016 Rroga e Bujarit Shtator - Tetor 500.00
01.07.2016 Dërgesa e disa materialeve për mirëmbajtje 50.00
18.11.2016 Rroga e Bujarit Nentor 250.00
18.11.2016 Isa Foniqi Dhjetor 170.00
18.11.2016 Për benzin dhe plehër për drujë 60.00
23.11.2016 Qepë të lulëve për pranverë 1/2 142.40
23.11.2016 Transporti për në KS - Qepë të lulëve për pranverë 1/2 50.00

 

Infrastruktura e shoqatës

Data e daljës - Aksioni -  arsyja  - Shuma Fr

20.06.2016 Laptop Computer për administratën e shoqatës 299.50

 

Infrastruktura  e fshatit

Data e daljës - Aksioni -  arsyja  - Shuma Fr

 22.02.2016 Mbjedhja e drujëve dekurativ 1688.70
31.05.2016 Mbjedhja e lulave 225.90
01.07.2016 Për inventar të Camp-Shtëpizës 554.10
08.09.2016 Përurimi i Camp-Shtëpizës 111.65

 

Projekte për arsim

Data e daljës - Aksioni -  arsyja  - Shuma Fr

01.07.2016 Shpërblimi i nxënësëve 110.82
08.10.2016 Blerja e shiritave për nxënës TCS 58.00

 

Aksione të ndryshme

Data e daljës - Aksioni -  arsyja  - Shuma Fr

12.02.2016 Aksioni "ndërtimi i një shtëpie për fam. T. Subovci" për banjo 400.00
22.04.2016 Aksioni "ndërtimi i një shtëpie për fam. T. Subovci" - Baci Taip për banjo 56.30
27.07.2016 Aksioni i xhamisë së epërme 950.00
08.09.2016 Përurimi i shtëpisë për fam. T. Subovci - Apero 55.83

 

Java Kulturore

Data e daljës - Aksioni -  arsyja  - Shuma Fr

01.07.2016 Turniri i futbollit 221.64

 

Dalje të veqanta

Data e daljës - Aksioni -  arsyja  - Shuma Fr

01.07.2016 Iftarë 554.10
01.07.2016 Muezinat 443.28

 

Ndihmë familjeve skamnore

Data e daljës - Aksioni -  arsyja  - Shuma Fr

01.07.2016 Nidhma familjeve 554.10
04.07.2016 Nidhma familjeve - shtësë 110.85