Makina e pastrimit

Makina e pastrimit

Posted by Bedri Asllani, With 0 Comments, Category: Lajme1,

Dje gjate takimit te kryesise dhe disa anetarve te shoqates e kemi pasur per qellim qe permes telefonit t'i kontaktojme anetaret e shoqates dhe te kerkojme mbeshtjetje financiare per blerjen e mjetit te pastrimit, e qe rezultoi mjaft i suksesshem!

I falenderojme te gjithe keta qe ishin te gatshem te kontribojne:

Afrim Berisha CHF 50.-

Muhamed Haziri CHF 40.-

Hetem Halili CHF 50.-

Burhan Hajdari CHF 50.-

Enver Foniçi CHF 50.-

Naser Arifi € 25.-

Albert Behluli CHF 50.-
Femia Reisen CHF 50.-
Nuhi Abdyli CHF 50.-
Imran Asllani CHF 50.-
Isa Pacolli CHF 20.-
Shkumbin Bislimi CHF 50.-
Skender Daki CHF 50.-
Ruhan Foniqi CHF 50.-
Mustafa Gashi CHF 50.-
Muhamed Guda CHF 100.-
Refik Haliti CHF 50.-
Muhamed Haziri CHF 50.-
Begzad Ibishi CHF 60.-
Ilaz Ilazi CHF 100.-
Faik Mahmuti CHF 50.-
Shefik Nuredini CHF 100.-
Qamil Sadriu CHF 100.-
Ambelije Thaqi-Haziri 50.-
Mejdi Uruglica €uro 100.-
Halil Xhelili €uro 100.-
Sevdail Xhelili CHF 100.-
Agron Zahiri CHF 100.-
Burim Zahiri CHF 50.-
Fatmir Zahiri CHF 100.-
Nijazi Zecirovci CHF 50.-
Xhevxhet Avdyli CHF 100.-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *